Ga naar de inhoud

Wat mag er niet opgeslagen worden?

 • door

Het is verboden om volgende goederen op te slaan:

 • Cash geld, waardepapieren, juwelen,
 • elk voorwerp dat rook, geur of stank verspreidt,
 • levende dieren,
 • afval en mogelijke afvalstoffen,
 • voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken, tenzij deze goederen goed verpakt zijn waardoor het geen ongedierte kan aantrekken,
 • vuurwapens,
 • illegale substanties,
 • asbest,
 • goederen die vallen binnen de toepassing van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR),
 • auto- of motorwrakken. Het opslaan van auto’s of motoren is in bepaalde units toegestaan mits aanwezigheid van lekbakken voor het opvangen van vloeistoffen (olie, remvloeistof, koolwater). De brandstoftank mag maar voor maximaal 20% gevuld zijn.
 • Gevaarlijke stoffen:
  • Ontplofbare stoffen
  • Ontvlambare stoffen,
  • Oxyderende stoffen,
  • Houder onder druk,
  • Schadelijke stoffen,
  • Schadelijk voor milieu,
  • Gezondheidsgevaar op lange termijn,
  • Corrosieve stoffen,
  • Giftige stoffen