Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen

Bewaart SSJ de sleutel van mijn unit?

SSJ bewaart geen sleutels van uw unit.

Biedt SSJ ook sloten aan?

Je kan bij SJJ een speciaal slot aankopen. Bij dit slot krijg je ook een set sleutels.

Wat moet ik doen als ik mijn sleutels verloren ben?

Als je je sleutels bent verloren neem dan contact op met de beheerder. Je zal een nieuw slot moeten aankopen. De beheerder zal het slot verwijderen steeds in jouw aanwezigheid. Het verwijderen van het slot zal worden in rekening gebracht.

Moet ik mijn goederen in de opslagruimte apart laten verzekeren?

Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst moet de Huurder de goederen verzekeren tegen verlies en schade binnen het kader van een allrisk goederenverzekering.

Wat mag er niet opgeslagen worden?

Het is verboden om volgende goederen op te slaan:

 • Cash geld, waardepapieren, juwelen,
 • elk voorwerp dat rook, geur of stank verspreidt,
 • levende dieren,
 • afval en mogelijke afvalstoffen,
 • voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken, tenzij deze goederen goed verpakt zijn waardoor het geen ongedierte kan aantrekken,
 • vuurwapens,
 • illegale substanties,
 • asbest,
 • goederen die vallen binnen de toepassing van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR),
 • auto- of motorwrakken. Het opslaan van auto’s of motoren is in bepaalde units toegestaan mits aanwezigheid van lekbakken voor het opvangen van vloeistoffen (olie, remvloeistof, koolwater). De brandstoftank mag maar voor maximaal 20% gevuld zijn.
 • Gevaarlijke stoffen:
  • Ontplofbare stoffen
  • Ontvlambare stoffen,
  • Oxyderende stoffen,
  • Houder onder druk,
  • Schadelijke stoffen,
  • Schadelijk voor milieu,
  • Gezondheidsgevaar op lange termijn,
  • Corrosieve stoffen,
  • Giftige stoffen

 

Moet ik persoonlijk langskomen om te huren of kan ik ook via de website boeken?

We vragen aan alle huurders om langs te komen om het contract te ondertekenen. Voor de ondertekening zal de beheerder samen met jou de unit inspecteren en goedkeuren voor gebruik.

Wanneer heb ik toegang tot de opslagruimte?

De Selfstorage units zijn toegankelijk 7/7 van 07.00h tot 22.00h

Wat is de duur van een overeenkomst?

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 maand. Na deze initiële periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

Wat is de opzegtermijn van de overeenkomst?

De overeenkomst kan steeds worden opgezegd door de een of andere partij ten laatste 14 dagen voor het einde van de maand. Een opzegging moet gebeuren per aangetekende brief of per email tegen ontvangstbewijs.

Mag de storage unit onderverhuurd worden?

Het is de Huurder niet toegestaan om de Storage unit geheel of gedeeltelijk onder te verhuren aan derden. Het is eveneens verboden om de Overeenkomst over te dragen aan derden of sleutels door te geven aan derden.